Zombeavers

Zombeavers

Zombeavers

خلاصه داستان

زومب آورز عمل بسته بندی های ترسناک / کمدی در چوبی یک گروه از بچه های کالج ماندن در کابین رودخانه ها توسط گروهی از باورزس در انسان زنده مرگبار تهدید است.آخر هفته از جنس و فسق به زودی وحشتناک تبدیل می شود به عنوانباورز در در نزدیک در بچه ها. سوار خط بین ترسناک، سکسی و خنده دار، بچه ها به زودی برای زندگی خود مبارزه در تلاش برای دفع کردن ذخیره کردن از باورز در این حمله راحت در داخل و اطراف کابین آنها

Likes(0)Dislikes(0)

برای دیدن لینکهای دانلود ، موبایل خود را بچرخانید . دقت کنید گزینه اسکرین روتیشن یا چرخش صفحه در دستگاه شما روشن باشدbist


فیلم های پیشنهادی

0 comments

  • Hello, guest

Tags:

pasargad