Wrong Turn 6

Wrong Turn 6

Wrong Turn 6: Last Resort

خلاصه داستان

ارثی که به طور ناگهانی و مرموزی (احتمالا منظورش اینه از والدینش) به دنی می رسد، او و دوستانش را به چشمه هب می آورد، یک مکان فراموش شده عمیق در تپه های غربی وریگیانا. البته چشمه هب در حال حاضر تحت نظر است و آن ها باید مواظب باشند که

Likes(1)Dislikes(0)

برای دیدن لینکهای دانلود ، موبایل خود را بچرخانید . دقت کنید گزینه اسکرین روتیشن یا چرخش صفحه در دستگاه شما روشن باشدbist


فیلم های پیشنهادی

0 comments

  • Hello, guest

Tags:

pasargad