Wild Tales

Wild Tales

Wild Tales

R 122 min درامطنز و کمدیفیلم جدیدهیجان انگیز

8.2
IMDb 8.2/10 51,324 votes

21 Aug 2014

Nominated for 1 Oscar. Another 39 wins & 44 nominations.

خلاصه داستان

نا برابری، بی عدالتی و درخواستهای دنیای ما برای خیلیها استرس و افسردگی به همراه دارد. در این میان برخی از آنها دست به کارهای عجیبی می زنند. فیلم داستان این انسانهاست. انسانهایی که در برابر رویایی با حقیقت آسیب پذیر بوده و ناگهان دست به کارهایی غیر قابل پیشبینی میزنند

Likes(0)Dislikes(0)

برای دیدن لینکهای دانلود ، موبایل خود را بچرخانید . دقت کنید گزینه اسکرین روتیشن یا چرخش صفحه در دستگاه شما روشن باشدbist


فیلم های پیشنهادی

0 comments

  • Hello, guest

Tags:

pasargad