White Bird in a Blizzard

White Bird in a Blizzard

White Bird in a Blizzard

خلاصه داستان

درباره دختری که با معمای ناپدید شدن مادرش دست و پنجه نرم می‌کند. کت کونورس 17 ساله است که مادرش، حوا، ناپدید می شود، با ناپدید شدن مادرش او برای مدت طولانی در خانواده ای به شدت خالی از مهر و محبت زندگی می کند، با گذشت زمان، نبود مادرش بر روی او تاثیر عمیقی می گذارد و شروع می کند به جستجو درباره نحوه ناپدید شدن مادرش و در این جستجو به اتفافات و حوادثی برمی خورد که گم شدن مادرش را در هاله ای از ابهام فرو می برد

Likes(1)Dislikes(0)

برای دیدن لینکهای دانلود ، موبایل خود را بچرخانید . دقت کنید گزینه اسکرین روتیشن یا چرخش صفحه در دستگاه شما روشن باشدbist


فیلم های پیشنهادی

0 comments

  • Hello, guest

Tags:

pasargad