V for Vendetta

V for Vendetta

V for Vendetta

R 132 min اکشندرامهیجان انگیز

8.2
IMDb 8.2/10 709,179 votes

17 Mar 2006

10 wins & 23 nominations.

خلاصه داستان

جنگده و مبارز ازادی که همه او را با نشان وی میشناسند با استفاده از تاکتیک های تروریستی عله جامعه توتالیتر مبارزه میکند و پس نجات دادان یک دختر از پلیس مخفی

Likes(1)Dislikes(0)

برای دیدن لینکهای دانلود ، موبایل خود را بچرخانید . دقت کنید گزینه اسکرین روتیشن یا چرخش صفحه در دستگاه شما روشن باشدbist


فیلم های پیشنهادی

0 comments

  • Hello, guest

Tags:

pasargad