The Shawshank Redemption

The Shawshank Redemption

The Shawshank Redemption

R 142 min جناییدرامفیلم جدید

9.3
IMDb 9.3/10 1,501,907 votes

14 October 1994 (USA)

Nominated for 7 Oscars. Another 16 wins & 16 nominations.

خلاصه داستان

«اندی» (رابینز)، بانکدار محترم و پولدار ایالت نیوانگلند، به اتهام قتل همسرش و فاسق او به حبس ابد در زندان ایالتی شوشنک محکوم می شود و اندکی بعد با «رد» (فریمن)، زندانی سیاه پوست، دوست می شود. پس از هجده سال، «اندی» ردی از قاتل اصلی پیدا می کند و از زندان می گریزد
شرح فیلم : رهایی از زندان شوشنک بر مبنای یک رشته فریب تماشاگر شکل می گیرد. ابتدا به نظر می رسد این فیلم دارابونت، نخستین کارش در مقام کارگردان، درباره ی دشواری گذران زندان برای یک تحصیل کرده ی پولدار است، و بعد شکل تقابل و مبارزه میان دو زندانی سیاه پوست و سفید پوست را به خود می گیرد. سپس این دو دوست می شوند و در انتها با همان قصه ی قدیمی فرار عجیب و محیرالعقول از زندان روبه رو می شویم، با حواشی متعدد.

Likes(2)Dislikes(0)

برای دیدن لینکهای دانلود ، موبایل خود را بچرخانید . دقت کنید گزینه اسکرین روتیشن یا چرخش صفحه در دستگاه شما روشن باشدbist


فیلم های پیشنهادی

0 comments

  • Hello, guest

Tags:

pasargad