The Salvation

The Salvation

The Salvation

خلاصه داستان

در سال 1870 در آمریکا یک مهاجر صلح طلب که خانواده اش را توسط رهبر بد و گروه بد نام از دست داد . تصمیم به انتقام میگیرد . مردم شهر هم به او خیانت میکنند اما او تنهایی با نیروی که خود دارد به شکار قانون شکنان می پردازد

Likes(0)Dislikes(0)

برای دیدن لینکهای دانلود ، موبایل خود را بچرخانید . دقت کنید گزینه اسکرین روتیشن یا چرخش صفحه در دستگاه شما روشن باشدbist


فیلم های پیشنهادی

0 comments

  • Hello, guest

Tags:

pasargad