The Little Death

The Little Death

The Little Death

PG-13 96 min طنز و کمدیفیلم جدید

7.1
IMDb 7.1/10 13,348 votes

26 Jun 2015

2 wins & 10 nominations.

خلاصه داستان

مرگ کوچک یک کمدی ناب در مورد عشق، رابطه و تابو است. در یک روایت چند داستانه. زنی که دارای یک فانتزی خطرناک است و شرکای آن که می خواهند او را خشنود کنند. مردی که شروع به یک رابطه با همسر خود می کند بدون اینکه زن چیزی از آن بداند و زنی که خوشحالی را در زجر کشیدن شوهرش می بیند و

Likes(0)Dislikes(0)

برای دیدن لینکهای دانلود ، موبایل خود را بچرخانید . دقت کنید گزینه اسکرین روتیشن یا چرخش صفحه در دستگاه شما روشن باشدbist


فیلم های پیشنهادی

0 comments

  • Hello, guest

Tags:

pasargad