The Intouchables

The Intouchables

BluRay 720P x264

R 112 min بیوگرافیدرامطنز و کمدیفیلم جدید

8.51
IMDb 8.51/10 462,950 votes

02 Nov 2011

Nominated for 1 Golden Globe. Another 32 wins & 38 nominations.

خلاصه داستان

 یک مرد ثروتمند که از گردن به پایین فلج است به دنبال پرستار تازه ای می گردد. در مصاحبه شغلی برای بدست آوردن این عنوان، جیب بری خیابان خواب توجه مرد را به خود جلب می کند

Likes(0)Dislikes(0)

برای دیدن لینکهای دانلود ، موبایل خود را بچرخانید . دقت کنید گزینه اسکرین روتیشن یا چرخش صفحه در دستگاه شما روشن باشدbist


فیلم های پیشنهادی

0 comments

  • Hello, guest

Tags:

pasargad