The Great Gatsby

The Great Gatsby

The Great Gatsby

PG-13 143 min درامعاشقانهفیلم جدید

7.3
IMDb 7.3/10 325,017 votes

10 May 2013

Won 2 Oscars. Another 45 wins & 64 nominations.

خلاصه داستان

فیلم داستان رمانتیک و درامی در خود دارد که در لانگ آیلند میگذرد . نیک کراوی که از افزاد غربی آمریکاست شیفته زندگی زیبا و جذاب همسایه اش جی گتسبی می شود. گرچه اندکی بعد نیک درحالی به هویت گتسبی پی خواهد برد که رفتار جنون آمیز او نمایان میشود و این داستان اصلی فیلم را دربر خواهد گرفت

Likes(0)Dislikes(0)

برای دیدن لینکهای دانلود ، موبایل خود را بچرخانید . دقت کنید گزینه اسکرین روتیشن یا چرخش صفحه در دستگاه شما روشن باشدbist


فیلم های پیشنهادی

0 comments

  • Hello, guest

Tags:

pasargad