The Deer Hunter

The Deer Hunter

The Deer Hunter

R 183 min جنگیدرامفیلم جدید

8.2
IMDb 8.2/10 211,678 votes

23 Feb 1979

Won 5 Oscars. Another 24 wins & 18 nominations.

خلاصه داستان

از شهر کوچکی در پنسیلوانیا، سه دوست – «مایک» (دنیرو) «نیک» (واکن) و «استیون» (سویج) -رهسپار جنگ در ویتنام می شوند

Likes(0)Dislikes(0)

برای دیدن لینکهای دانلود ، موبایل خود را بچرخانید . دقت کنید گزینه اسکرین روتیشن یا چرخش صفحه در دستگاه شما روشن باشدbist


فیلم های پیشنهادی

0 comments

  • Hello, guest

Tags:

pasargad