The Damned

The Damned

The Damned

خلاصه داستان

 پس از آنکه خانواده ای درگیر یک تصادف می شوند برای استراحت به یک مسافرخانه متروکه می روند مسافر خانه ای که در زیرزمین آن یک روح شیطانی و نفرین شده زندانی شده است

Likes(0)Dislikes(0)

برای دیدن لینکهای دانلود ، موبایل خود را بچرخانید . دقت کنید گزینه اسکرین روتیشن یا چرخش صفحه در دستگاه شما روشن باشدbist


فیلم های پیشنهادی

0 comments

  • Hello, guest

Tags:

pasargad