The Assassin

The Assassin

"Nie yin niang" (original title)

107 min اکشنتاریخیدرامفیلم جدید

7.0
IMDb 7.0/10 1,774 votes

27 August 2015 (China)

2 wins & 13 nominations.

خلاصه داستان

این فیلم خاندان تنگ را به تصویر میکشد. فیلم درباره تاریخ چین است

نیه اینیانگ که یک مزدور حرفه ای است ، پس از سال ها به خانه بازمیگردد تا در ماموریتی خطرناک ، فرماندارانی را که از دستورات امپراتور سر باز میزنند ، از بین ببرد. اما

 

Likes(4)Dislikes(0)

برای دیدن لینکهای دانلود ، موبایل خود را بچرخانید . دقت کنید گزینه اسکرین روتیشن یا چرخش صفحه در دستگاه شما روشن باشدbist


فیلم های پیشنهادی

0 comments

  • Hello, guest

Tags: , , ,

pasargad