Spotlight

Spotlight

720p BluRay x264-BLOW

R 128 min بیوگرافیتاریخیدرامفیلم جدید

8.0
IMDb 8.0/10 29,941 votes

25 November 2015 (USA)

Nominated for 6 Oscars. Another 74 wins & 104 nominations.

خلاصه داستان

داستان واقعی اين که چگونه روزنامه بوستون گلوب توانست پرده از رسوایی عظيم کودک آزاری و مخفی کاری در داخل قلمرو کليسای کاتوليک محلی، که پايه های کل کليسای کاتوليک را لرزاند، بردارد

Likes(0)Dislikes(0)

برای دیدن لینکهای دانلود ، موبایل خود را بچرخانید . دقت کنید گزینه اسکرین روتیشن یا چرخش صفحه در دستگاه شما روشن باشدbist


فیلم های پیشنهادی

0 comments

  • Hello, guest

Tags:

pasargad