Sinbad Voyage

Sinbad Voyage

Sinbad: The Fifth Voyage

خلاصه داستان

زمانی که سلطان آینده به دنیا می آید توسط جادوگری بدجنس ربوده می شود.اکنون سندباد باید به کویر سحرآمیز سفر کند، از پس موجودات مرموز و عجیب آن برآید و سلطان کوچک آینده را نجات دهد

Likes(0)Dislikes(0)

برای دیدن لینکهای دانلود ، موبایل خود را بچرخانید . دقت کنید گزینه اسکرین روتیشن یا چرخش صفحه در دستگاه شما روشن باشدbist


فیلم های پیشنهادی

0 comments

  • Hello, guest

Tags:

pasargad