Shirin in Love

Shirin in Love

Shirin in Love

خلاصه داستان

کمدی ایرانی-آمریکایی جدید شیرین عاشق شده داستان شیرین با بازی نازنین بنیادی سر به هوا و حواس پرت است که در تهران گلس (بخشی از لوس انجلس که عموم ساکنانش ایرانی هستند) با مادر از خود راضی و پدر هم دل با خودش زندگی می کند، با وجود ازدواجی که سالها پیش داشته است حالا عاشق جوان دیگری شده و

Likes(0)Dislikes(0)

برای دیدن لینکهای دانلود ، موبایل خود را بچرخانید . دقت کنید گزینه اسکرین روتیشن یا چرخش صفحه در دستگاه شما روشن باشدbist


فیلم های پیشنهادی

0 comments

  • Hello, guest

Tags:

pasargad