Requiem for a Dream

Requiem for a Dream

Requiem for a Dream

R 102 min درامفیلم جدیدفیلمهای برتر

8.4
IMDb 8.4/10 565,445 votes

15 Dec 2000

Nominated for 1 Oscar. Another 32 wins & 61 nominations.

خلاصه داستان

داستان در هم شکسته شدن آرمانشهر ناشی از هیجانات مصرف مواد مخدر چهار فرد ساده لوح در یک جزیزه هست زمانی که اعتیاد به مواد مخدر آنها بیشتر و قوی تر میشود

Likes(0)Dislikes(0)

برای دیدن لینکهای دانلود ، موبایل خود را بچرخانید . دقت کنید گزینه اسکرین روتیشن یا چرخش صفحه در دستگاه شما روشن باشد

vipnewfilm

telegram-newbist


فیلم های پیشنهادی

0 comments

  • Hello, guest

Tags:

pasargad