Pitch Perfect 2

Pitch Perfect 2

Pitch Perfect 2

خلاصه داستان

گروه باردن بلاز بعد از يک اجرای تحقير کننده در لينکلن سنتر، برای اين که بتواند جايگاهش و حق اجرای دوباره را به دست بياورد وارد يک رقابت بين المللی میشود که تاکنون هيچ گروه آمريکایی موفق به بردن آن نشده است

Likes(0)Dislikes(0)

برای دیدن لینکهای دانلود ، موبایل خود را بچرخانید . دقت کنید گزینه اسکرین روتیشن یا چرخش صفحه در دستگاه شما روشن باشدbist


فیلم های پیشنهادی

One comment

  • Hello, guest

Tags:

pasargad