November Man

November Man

The November Man

خلاصه داستان

فيلم با نمايش پيش درآمدي در سال ۲۰۰۸ آغاز مي شود. کهنه جاسوس سابق دِوِرو مشغول آموزش ترفندهاي اين حرفه به شاگرد کله شقش، ديويد مِيسون ، است. در طول اين ماموريت، مِيسون مرتکب اشتباهي مي شود و به دليل نافرماني از يک دستور مستقيم، يک کودک کشته مي شود. دِوِرو که از اين اتفاق حسابي آشفته حال مي شود و نمي تواند فکر پسرک را از ذهن بيرون کند، تصميم به بازنشستگي مي گيرد. او به جايي دورافتاده مي رود تا بتواند نقش يک پدر تنها را براي فرزندش ايفا کند. در اين اثنا مِيسون به يک مامور ارشد تبديل مي شود و به خوبي جاي خالي دِوِرو را پر مي کند و

Likes(0)Dislikes(0)

برای دیدن لینکهای دانلود ، موبایل خود را بچرخانید . دقت کنید گزینه اسکرین روتیشن یا چرخش صفحه در دستگاه شما روشن باشدbist


فیلم های پیشنهادی

0 comments

  • Hello, guest

Tags:

pasargad