Narcopolis

Narcopolis

720p.BluRay.x264-RedBlade

خلاصه داستان

در آینده ای نزدیک که مصرف مواد مخدر مجاز در آن قانونی شده است فرانک در یکی از پرونده های خود با جسدی مواجه می شود که بنظر نوع جدید و غیر مجازی از مواد مخدر را استفاده کرده که باعث مرگ او شده است و با تحقیقات بیشتر او به رد افرادی در این پرونده می رسد که

Likes(3)Dislikes(0)

برای دیدن لینکهای دانلود ، موبایل خود را بچرخانید . دقت کنید گزینه اسکرین روتیشن یا چرخش صفحه در دستگاه شما روشن باشدbist


فیلم های پیشنهادی

0 comments

  • Hello, guest

Tags:

pasargad