Memories of Murder

Memories of Murder

Memories of Murder

UNRATED 132 min جناییدرامفیلم جدیدمعمایی

8.1
IMDb 8.1/10 56,079 votes

02 May 2003

14 wins & 2 nominations.

خلاصه داستان

تنها به کشف این جزیره شده است توسط زامبی گرفته شده است – یک گروه از نوجوانان در جزیره برای بیحوصلگی حرف زدن می رسند. این گروه پناه می برد در یک خانه که در آن آنها سعی می کنند برای زنده ماندن شب

Likes(0)Dislikes(0)

برای دیدن لینکهای دانلود ، موبایل خود را بچرخانید . دقت کنید گزینه اسکرین روتیشن یا چرخش صفحه در دستگاه شما روشن باشدbist


فیلم های پیشنهادی

0 comments

  • Hello, guest

Tags:

pasargad