Love

Love

Love

N/A 135 min درامعاشقانه

6.4
IMDb 6.4/10 2,062 votes

30 Oct 2015

1 nomination.

خلاصه داستان

شخصی به نام مورفی که آمریکایی است برای زندگی به پاریس میرود، بعد از مدتی وارد رابطه ای احساسی و ج/ن/س/ی میشود، بدون توجه به پیامدهایی که ممکن از برای رابطه شان بوجود بیاید همسایه شان را نیز به رختخواب دعوت میکنند

Likes(5)Dislikes(2)

برای دیدن لینکهای دانلود ، موبایل خود را بچرخانید . دقت کنید گزینه اسکرین روتیشن یا چرخش صفحه در دستگاه شما روشن باشدbist


فیلم های پیشنهادی

0 comments

  • Hello, guest

Tags:

pasargad