learning-mobile

آموزش دانلود از نیوفیلم با موبایل و یا تبلت

ابتدا نرم افزار زیر را دانلود کنید و روی گوشی خود نصب کنید

Loader.Droid-Download-Managerدانلود نرم افزار

بعد از نصب نرم افزار روی دستگاه خود ، آن را باز کرده و طبق آموزش زیر ( عکس های زیر ) عمل کنید

android1

android2

android3

android4

android5

android6

android7

android8

mobil8

pasargad