Justice League vs. Teen Titans

Justice League vs. Teen Titans

720p BluRay x264

خلاصه داستان

رابین توسط بتمن مامور میشود تا با تیتان‌های جوان همکاری کند اما نیروهای ” تریگون ” به ذهن و جسم اعضای لیگ عدالت نفوذ میکنند و باعث میشوند آنها علیه تیتان‌های جوان شوند

Likes(1)Dislikes(0)

برای دیدن لینکهای دانلود ، موبایل خود را بچرخانید . دقت کنید گزینه اسکرین روتیشن یا چرخش صفحه در دستگاه شما روشن باشدbist


فیلم های پیشنهادی

0 comments

  • Hello, guest

Tags:

pasargad