I Spit on Your Grave 3

I Spit on Your Grave 3

Vengeance is Mine

خلاصه داستان

در ادامه خط داستان از فیلم سال ۲۰۱۰، جنیفر گرداند کار برای یک خط تلفن بحران، که در آن یک قاتل زنجیره ای است با استفاده از خط تلفن به هدف قرار دادن متجاوزان. گذشته تاریک جنیفر کارآگاه می فرستد در جهت او، اما او قاتل آنها به دنبال دارد

Likes(3)Dislikes(2)

برای دیدن لینکهای دانلود ، موبایل خود را بچرخانید . دقت کنید گزینه اسکرین روتیشن یا چرخش صفحه در دستگاه شما روشن باشدbist


فیلم های پیشنهادی

0 comments

  • Hello, guest

Tags:

pasargad