Hawaizaada

Hawaizaada

Hawaizaada

خلاصه داستان

این فیلم عاشقانه و تاریخی بر اساس زندگی یک دانشمند هندی میباشد که برای اولین بار یک هواپیما بدون سرنشین ساخت و با آن پرواز کرد

Likes(0)Dislikes(0)

برای دیدن لینکهای دانلود ، موبایل خود را بچرخانید . دقت کنید گزینه اسکرین روتیشن یا چرخش صفحه در دستگاه شما روشن باشدbist


فیلم های پیشنهادی

0 comments

  • Hello, guest

Tags:

pasargad