Goodfellas

Goodfellas

BluRay 720P x264

R 146 min بیوگرافیجناییدرام

8.73
IMDb 8.73/10 658,688 votes

21 September 1990 (USA)

Won 1 Oscar. Another 42 wins & 24 nominations.

خلاصه داستان

«اندی» (رابینز)، بانکدار محترم و پولدار ایالت نیوانگلند، به اتهام قتل همسرش و فاسق او به حبس ابد در زندان ایالتی شوشنک محکوم می شود و اندکی بعد با «رد» (فریمن)، زندانی سیاه پوست، دوست می شود. پس از هجده سال، «اندی» ردی از قاتل اصلی پیدا می کند و از زندان می گریزد
شرح فیلم : رهایی از زندان شوشنک بر مبنای یک رشته فریب تماشاگر شکل می گیرد. ابتدا به نظر می رسد این فیلم دارابونت، نخستین کارش در مقام کارگردان، درباره ی دشواری گذران زندان برای یک تحصیل کرده ی پولدار است، و بعد شکل تقابل و مبارزه میان دو زندانی سیاه پوست و سفید پوست را به خود می گیرد. سپس این دو دوست می شوند و در انتها با همان قصه ی قدیمی فرار عجیب و محیرالعقول از زندان روبه رو می شویم، با حواشی متعدد

Likes(1)Dislikes(0)

برای دیدن لینکهای دانلود ، موبایل خود را بچرخانید . دقت کنید گزینه اسکرین روتیشن یا چرخش صفحه در دستگاه شما روشن باشدbist


فیلم های پیشنهادی

0 comments

  • Hello, guest

Tags:

pasargad