Gemma Bovery

Gemma Bovery

Gemma Bovery

خلاصه داستان

 مارتین، نوپرست سابق پاریس به خوبی پاشنه بلند پرشور در مورد گوستاو فلوبر که به یک روستای نورمن به عنوان یک نانوا حل و فصل، می بیند زن و شوهر انگلیسی در حال حرکت به یک مزرعه کوچک در نزدیکی. نه فقط

Likes(0)Dislikes(0)

برای دیدن لینکهای دانلود ، موبایل خود را بچرخانید . دقت کنید گزینه اسکرین روتیشن یا چرخش صفحه در دستگاه شما روشن باشدbist


فیلم های پیشنهادی

0 comments

  • Hello, guest

Tags:

pasargad