Flying Swords of Dragon Gate

Flying Swords of Dragon Gate

Flying Swords of Dragon Gate

R 122 min اکشنفیلم جدیدماجرا جویی

6.0
IMDb 6.0/10 5,942 votes

15 Dec 2011

11 wins & 26 nominations.

خلاصه داستان

سه سال بعد از اتفاقات کاروان سرای شمشیرزنان اژدها و کشته شدن رئیس آن جید گروه جدیدی از مبارزها به دنبال پیدا کردن گنجی هستند که هر ۶۰ سال محلش بوسیله یک طوفان بزرگ مشخص می شود. این گروه سعی دارند

Likes(0)Dislikes(0)

برای دیدن لینکهای دانلود ، موبایل خود را بچرخانید . دقت کنید گزینه اسکرین روتیشن یا چرخش صفحه در دستگاه شما روشن باشدbist


فیلم های پیشنهادی

0 comments

  • Hello, guest

Tags:

pasargad