Fifty Shades of Grey

Fifty Shades of Grey

Fifty Shades of Grey

خلاصه داستان

آناستازیا دختری ساده و زیبا که ترم آخر دانشگاه را می گذراند، به دلیل بیمار بودن دوستش مجبور می شود مصاحبه ای که وی برای پروژه ی درسیش انتخاب کرده را به عهده بگیرد. او سوار بر ماشین به شرکتی می رود که صاحب آن کریستین گری هست و قرار است مصاحبه با وی انجام شود. این آشنایی سبب پی بردن آناستازیا از رازهایی در زندگی کریستین می شود

Likes(0)Dislikes(0)

برای دیدن لینکهای دانلود ، موبایل خود را بچرخانید . دقت کنید گزینه اسکرین روتیشن یا چرخش صفحه در دستگاه شما روشن باشدbist


فیلم های پیشنهادی

0 comments

  • Hello, guest

Tags: