Dragon Blade

Dragon Blade

Dragon Blade

خلاصه داستان

داستان فیلم در کشور چین در زمان سلسله ی هان اتفاق می افتد، و درباره ی هو آن می باشد، فردی که به خاطر جرمی که مرتکب نشده به طور رسمی مجازات و به بردگی گرفته شده است چندی پس از آن اتفاق، او یک سرباز رومی با نام لوسیوس  را ملاقات می کند و تلاش می کند تا یک اتحاد بعید را به وجود آورد

Likes(0)Dislikes(0)

برای دیدن لینکهای دانلود ، موبایل خود را بچرخانید . دقت کنید گزینه اسکرین روتیشن یا چرخش صفحه در دستگاه شما روشن باشدbist


فیلم های پیشنهادی

0 comments

  • Hello, guest

Tags:

pasargad