Dear White People

Dear White People

Dear White People

خلاصه داستان

این فیلم کمدی ، داستان زندگی چهار دانشجوی سیاه پوست را در دانشگاه آیوی لیگ بازگو می کند که

Likes(0)Dislikes(0)

برای دیدن لینکهای دانلود ، موبایل خود را بچرخانید . دقت کنید گزینه اسکرین روتیشن یا چرخش صفحه در دستگاه شما روشن باشدbist


فیلم های پیشنهادی

0 comments

  • Hello, guest

Tags:

pasargad