Constantine

Constantine

Constantine

خلاصه داستان

جان کنستانتین داستانی را در مورد فرزند شیطانی که موفق به دست آوردن خنجر نفرین شده(خنجری که بوسیله آن عیسی مسیح کشته شد) میخواند و هروز به شیاطین بیشتری بر میخورد که مشغول سلطه بر روح انسانها هستند. در این میان فرشتگان نیز به امر خداوند به یاری وی میشتابند

Likes(1)Dislikes(0)

برای دیدن لینکهای دانلود ، موبایل خود را بچرخانید . دقت کنید گزینه اسکرین روتیشن یا چرخش صفحه در دستگاه شما روشن باشدbist


فیلم های پیشنهادی

0 comments

  • Hello, guest

Tags:

pasargad