City of God

City of God

"Cidade de Deus" (original title)

R 130 min جناییدرامفیلم جدید

8.69
IMDb 8.69/10 485,921 votes

13 February 2004 (USA)

Nominated for 4 Oscars. Another 70 wins & 29 nominations.

خلاصه داستان

فیلم در محله ی فقیر نشین ” شهر خدا” در حومه ریو دو ژانیرو پیش میرود محله ای که هیچ قانونی در آن حکمفرما نیست و مافیا شهر را در دست دارد شهر پر است از خشونت و مواد مخدر داستان فیلم پیرامون زندگی دو کودک است که در این شهر بزرگ میشوند و هر یک مسیری کاملا جدا را در پیش میگیرند و

Likes(3)Dislikes(0)

برای دیدن لینکهای دانلود ، موبایل خود را بچرخانید . دقت کنید گزینه اسکرین روتیشن یا چرخش صفحه در دستگاه شما روشن باشدbist


فیلم های پیشنهادی

0 comments

  • Hello, guest

Tags: ,

pasargad